Stadgar 2015 

Fullmaktsformulär


Årsmöte 2020-07-04

Protokoll årsmöte 2020

Kallelse (sänd via mail 2020-05-30 samt uppsatt på anslagstavlor)

Bilaga 1 - Årsredovisning 2019-2020

Bilaga 2 - Revisionsberättelse 2019-2020

Bilaga 3 - Budget 2020-2021

Bilaga 4 - Valberedningens förslag

Bilaga 5a - Motion Timmerdalen

Bilaga 5b - Motion större båtplatserExtra föreningsstämma 2020-04-25

Kallelse sänd via mail 2020-03-22 samt uppsatt på anslagstavlor

Protokoll 2020-04-25

Dokumentation beslutspunkter: 

Båtbestämmelser 

- Ersättning gamla bryggan i Abborrkroken


***************************************************************************************************************************************************

Protokoll tidigare Årsmöten