Fiber i vårt område

Juni 2020:

Information från Tele2 ang Fiberdragning i vårt område: 
"Tele2 kommer efter sommaren att flytta personal och resurser till Vindö, då är det planerat att påbörja arbetet med att i princip göra om arbetet i väg som är bristfälligt utfört. Det har, som ni också påpekat, konstaterats stora brister i den förläggning som utförts varpå det kan uppstå en sådan situation att vi måste göra om stora delar av anläggningen i Abborrkroken. Hur arbetet kommer gå till i detalj är ännu inte klart men målsättningen och mina direktiv är att slutföra så mycket som möjligt under 2020"

September 2018

Fibertjänst/Ernet har meddelat att man kommer att påbörja blåsning av fiber till respektive fastighet vecka 46. Varje fastighetsägare kommer att bli kontaktad för bokning av tid för installation, detta sker via mail och vid behov telefon.

Man är själv ansvarig för att välja operatör, det finns information tillgänglig på https://villa.itux.se

Läs mer på www.fibertjanst.se

Installation sker hemma hos dig

Du kommer först att kontaktas av en projektör som tillsammans med Dig går igenom exakt var fibern kommer att installeras och du får ett kvitto på er genomgång. När området är byggt och det är dags att installera fibern in i huset blir du kontaktad av en installatör. Installationen på Din fastighet innebär att vi, efter överenskommelse med Dig, lägger ett rör från gatan eller baksidan av huset, beroende på var fibern finns, närmaste vägen fram till Ditt hus. Vi borrar in i husgrunden och blåser sedan in fibern från närmaste kopplingspunkt in i huset.

Vi sätter en vit box (kallad fiberdosan), där fibern avslutas och ett vanligt datauttag tar vid.
Fiberdosan kopplas sedan in i närmaste eluttag. Allt detta arbete ingår i det erbjudande du får från Fibertjänst, men du kan också köpa till ytterligare arbete om Du vill ha en annan placering av ditt centrala fiberuttag. Detta bestämmer Du tillsammans med Din projektör innan arbetet påbörjas.

Ansvarig för byggnationen är Ernet, som alltid eftersträvar att göra så liten åverkan som möjligt på din tomt och använder de mest moderna redskapen och metoderna för att lyckas med detta. När installationen är klar så kontrolleras allt med installatörens dator för att säkerställa att Du har kontakt med Internet och allt fungerar som det skall.

I samma stund som du bestämmer installationsdag så kommer också alla operatörer att få reda på när just Du kan få tillgång till tjänster och kommer säkert erbjuda sina olika tjänster – en konkurrens till nytta för dig. Fibertjänst kommer naturligtvis inte att lämna ut några uppgifter om dig utan endast en adress och installationsdag.

********************************************************************************************************************************

Fiberanslutning (bredband/tv/telefoni)

Regeringens strategi är att hela Sverige ska få tillgång till bredband.
I varje kommun i landet arbetar man för att komplettera vår nuvarande infrastruktur i form av el och vatten med en ny komponent, bredband.
Om något år kommer bredband att vara en lika naturligt del som el samt även medföra en värdehöjande faktor för våra fastigheter.