LANDNINGSPLATS HELIKOPTER

Två helikopterlandningsplatser finns i vårt område.

  • Ladängen - på åkern vid Abborrkroksvägen

  • Timmerdalen - på ängen vid korsningen Norrvägen/Timmerdalsvägen

SOS ALARM. Tel: 112


Platsangivelse för helikopterplatserna i Abborrkroken

LADÄNGEN

N59°22,20´ E18°38,55´

TIMMERDALEN

N59°22,26´ E18°39,28´