Styrelsen Abborrkrokens Villaägareförening, 2020/2021

Postadress: Överby 5:1, Norrvägen, 139 75 Djurhamn

Jörgen Eklöf
Ordförande
070-351 00 31

Maria Lindhagen
Informationsansvarig
070-454 35 21

Patrik Egervall
Kassör
070-366 81 00

Patrik Julin
Fastighetsansvarig Abborrkrogen
070-241 55 24

Marcus Sundberg
Ordinarie ledamot
070-755 88 06

Christer Eriksson
Hamnkapten
070-852 0651

Rolf Sandgren Nilsson
Markansvarig
070-533 28 68

Fredrik Hellberg
Suppleant
076-545 79 05

(Foto kommer)

Helena Stridh
Suppleant
070-445 14 52