Abborrkrokens Villaägareförening

JUST NU

  • 17 oktober - Städdag inför höst/vinter

Välkommen till Abborrkrokens Villaägareförening!

Föreningen finns för dig som bor i Abborrkroken, Ladängen, Sandviken och Timmerdalen. Vi ser till att allmänningar och badplatser, allmänna parkeringsplatser, bryggor och båtplatser tas om hand och administreras. Även våra brevlådeställen underhålls av föreningen. Förutom det ordnas aktiviteter såsom midsommarfirande, vår- och höststädningar.

Föreningen ser även till att landningsplatserna för Helikopter sköts om. Se koordinatorer under Aktuellt - Bra att veta.

Abborrkrokens Handel & Bar är ytterligare ett trevligt och uppskattat inslag sommartid. Läs mer under Aktuellt/Bra att veta.

Du som ännu inte är med i föreningen - kontakta styrelsen på vår mailadress för att registrera ditt medlemsskap. Se formulär under fliken Styrelse/Kontakt - Allmän information.

Vi finns även på Facebook - se till att du har gruppen tillgänglig för att löpande få information om det senaste som händer!
Klicka här för att komma direkt till Abborrkrokens Facebook-grupp!

Information och kommunikation med medlemmarna kommer i huvudsak att ske via mail, hemsidan samt Facebook. Även anslagstavlorna kommer att användas för viss information. Det är därför VIKTIGT att du meddelar styrelsen DIN AKTUELLA MAILADRESS!

Hör gärna av dig med synpunkter och önskemål till styrelsen till denna mailadress.

Förhandsvisning av bild