ALLMÄN INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Enkät oktober 2017

Höstens enkät var i huvudsak inriktad på synpunkter om Abborrkrogen. Den innehöll även en fråga om intresse av allmän grillplats i Ladängen.

Läs hela resultatet här:
Sammanfattning/förklaring av resultatet
Resutat enkät


Enkät februari 2017

Denna enkät var till  större delen inriktad på information om Grannsamverkan samt frågeställningar ang intresse av aktivt deltagande/engagemang. Det finns flera som kan tänka sig ställa upp som ombud mm och styrelsen kommer att sammanställa svar för vidare organisation.

Utöver det fick vi veta att tidigare prioriterade områden fortfarande är aktuella för styrelsen att arbeta med.

Enkät 2015

Vi har fått väldigt stort gensvar på enkäten som skickades ut härom veckan, vilket är glädjande! Drygt 80% svarsfrekvens visar vilket stort engagemang och intresse som finns i området.

Resultatet kommer att vara ett bra stöd hur vi i styrelsen ska prioritera vårt arbete de kommande åren. De fem områden som prioriterades mest av medlemmarna är bryggor/soldäck, badplatser, allmänningar, grannsamverkan och Abborrkrogen (utan inbördes ordning).

Kontakta Styrelsen - fyll i nedan och "Skicka"
Vi återkommer till dig.

Din e-postadress: Meddelande Skicka