Styrelsen Abborrkrokens Villaägareförening, 2017/2018

Postadress: Överby 5:1, Norrvägen, 139 75 Djurhamn


6da3a233-28c6-45ab-9822-9a88202076fdjpg

Patrik Egervall
Ordförande
070-366 8100

 ffe7137f-c1dd-41dd-8707-c361f74ead90jpg

Rolf Sandgren Nilsson
Sekreterare
0739-86 66 21

dba501c5-94a0-4e2b-837a-37c110309d1bjpg 

Jonas Schlyter
Kassör
0708-27 45 27


Foto kommer!

Patrik Julin
Ordinarie ledamot

070-241 55 24


741a771a-4255-4627-be26-9c3d460ecd2bjpg 

Leif Andersson
Markansvarig (allmänningar, parkeringar)
0707-60 55 22

 a0a3d3e5-0d81-4e8c-a29a-be133ed56196jpg

Maria Lindhagen
Informationsansvarig
070-454 35 21

7d07584f-a573-4558-a642-5a489211f9cajpg

Christer Eriksson
Bryggor och båtplatser
070-852 0651


6ed0d9df-17d7-4595-829e-fb4327681701jpg

Inger Berg
Suppleant

da3affdf-e449-4129-b7af-0e22bd2b4c81jpg

Göran Finnman
Suppleant