Information - båtplatser


Ansvarig för båtplatser och bryggor är Patrik Egervall. Båtplatser finns vid byggorna i Abborrkroken, Ladängen, Sandviken och Timmerdalen.
Läs mer vad som gäller här: Bestämmelser båtplatser och bryggor

Gästplatser:

  • Abborrkroken: 2 st
  • Ladängen: 2 st
  • Timmerdalen: 1 st

**Information om pågående arbete rörande båtplatser**
Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att undersöka vilka alternativ föreningen har för utveckling av båtbryggor för att möta nuvarande och framtida behov av båtplatser. Arbetsgruppen består av Kim Lagus, Timmerdalen, Patrik Egervall och Leif Andersson, Abborrkroken.

Arbetsgruppen har bjudit in tre företag, Moderna Bryggor AB, Båtbryggan AB och Hamnab Sjöentreprenader AB att lämna sin syn på olika alternativ.

Föreningen har bryggor i Abborrkroken, Ladviken, Sandviken och Timmerdalen. Företagens synpunkter håller för närvarande på att sammanställas och ska inom kort redovisas för styrelsen.


Ladängens Brygga                                                        Timmerdalens Brygga                                                        Sandvikens Brygga


Abborrkrokens Brygga